Мы в ФБ
по-русски
 
Külaliste raamat
Tähelepanu!
Koolimajja siseneda tohivad vaid need lapsevanemad, kes on sisestanud e-kooli oma andmed lapse esindajatena.
Sisevalvetöötaja kontrollib koolimajja sisenemisel lapsevanema isikut tõendava dokumendi ja täpsustab saabumise põhjuse.
Üldjuhul lapsevanemad ootavad oma last kooli esitrepil või kooliõues.Need meetmed on vajalikud koolis viibivate laste turvalisuse tagamiseks.
Kui õpilane lahkub koolist / kooliterritooriumilt ilma kuraatori või koolijuhtkonna loata, teavitab kuraator sellest viivitamatult lapsevanemaid.

Uudiste arhiiv

Uudised

Vaba koht

Sillamäe Kannuka Kool otsib 2020/2021 õppeaastaks eestikeelset klassiõpetajat Haridus-ja Teadusministeeriumi pilootprojekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" raames.

Kandideerija peab valdama eesti keelt emakeelena või väga heal tasemel ning vastama lasteaiaõpetaja või õpetaja kvalifikatsiooninõuetele. Kasuks tulevad kogemused lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustegevuse ning keele õpetamisega, meeskonnatööga ning lastevanematega koostöö edendamisega. Elukohast kaugel paiknevasse üldhariduskooli tööle asumisel on võimalik taotleda kompensatsiooni transpordi- ja eluasemekulude hüvitamiseks.

Avalduse koos kvalifikatsiooni täendavate dokumentidega palume esitada 1.augustiks 2020. elektrooniliselt aadressile: sekretar@kannukakool.edu.ee märgusõnaga "Professionaalne eestikeelne õpetaja".

eKool

Sillamae

HITSA

Innove

Haridus- ja Teadusministeerium

Lasteabi 116 111

Kiusamisest vabaks!

10 Monkeys

Liikuma Kutsuva Kool

KIK

Liikluskasvatus

Sillamäe Kannuka Kool
Geoloogia 13
Sillamäe 40233
tel/fax: (+372) 3974044
e-mail: info @ kannukakool.edu.ee или sekretar @ kannukakool.edu.ee

счетчик посетителей сайта contadores webcam teen