Мы в ФБ
по-русски
 
Külaliste raamat
Tähelepanu!
Alates sellest õppeaastast koolimajja siseneda tohivad vaid need lapsevanemad, kes on sisestanud e-kooli oma andmed lapse esindajatena.
Sisevalvetöötaja kontrollib koolimajja sisenemisel lapsevanema isikut tõendava dokumendi ja täpsustab saabumise põhjuse.
Üldjuhul lapsevanemad ootavad oma last kooli esitrepil või kooliõues.Need meetmed on vajalikud koolis viibivate laste turvalisuse tagamiseks.
Kui õpilane lahkub koolist / kooliterritooriumilt ilma kuraatori või koolijuhtkonna loata, teavitab kuraator sellest viivitamatult lapsevanemaid.

Uudised

 • 19.09.2019
  Tulevaste 1.klassi õpilaste vanemate koosolekud.
 • 12.09.2019
  Vanemate koosolekud .
 • 10.09.2019
  Kooli sünnipäevale pühendatud spordipäev .
 • 06.09.2019
  Õppenõukogu.
 • 05.09.2019
  1. ja 3. klasside vanemate koosolekud .
 • 02.09.2019
  Pidulik aktus ja klassitunnid.

eKool

Sillamae

HITSA

Innove

Haridus- ja Teadusministeerium

Lasteabi 116 111

Kiusamisest vabaks!

10 Monkeys

Liikuma Kutsuva Kool

Sillamäe Kannuka Kool
Geoloogia 13
Sillamäe 40233
tel/fax: (+372) 3974044
e-mail: info @ kannukakool.edu.ee или sekretar @ kannukakool.edu.ee

счетчик посетителей сайта contadores webcam teen