Мы в ФБ
eesti keeles
по-русски
по-русски
 
Külaliste raamat
 

Koolist

Üldandmed

Sillamäe Kannuka Kool avati 10.septembril 1990.a.

Открытие школыKannuka on kooli asukoha geograafiline nimi. Kannuka asulat on esmakordselt kirjalikes allikates mainitud XII sajandil.

Sillamäe Kannuka Kool on vene õppekeelega munitsipaalõppeasutus.

1990 - 2012 - toimus koolitegevus üldkeskhariduse tasemel. Alates 1.septembrist 2012 jätkab kool tegutsemist põhikoolina.

Koolil on oma sümboolika: logo, lipp, koolilaul.

Õpikeskkond

Sillamäe Kannuka Kool on neljakorruseline keldriruumiga hoone. Paremas hoonetiivas asuvad algklassid (õppeklassid), vasakus aga õpivad 5.-9.klassid (ainekabinetid). Koolis on füüsika, keemia, bioloogia laboratooriumid, loengusaal, arvutiklassid, töökojad, tööõpetuse ja käsitöö kabinetid, suur võimla, jõusaal.
Esimesel korrusel on aula, raamatukogu lugemissaaliga, mängutuba, söökla, kohvik. Koolis on ka muuseum, mis kajastab koolielu ja -ajalugu. Keldriruumis asuvad lasketiir, saun, kohvik.

Koolis kasutatakse üle 70 ühtesse võrku ühendatud personaalse arvuti, on ka püsiühendus Internetiga, toimib WIFI leviala. Igal õpetajal on sülearvuti. Mõned kabinetid on varustatud statsionaarsete multimeediaprojektoritega.

Õpilasi aitavad psühholoog, logopeed ja eripedagoog.

Kooli ümbrus

Kooli ümbrus on heakorrastatud õpilaste mängimiseks ja puhkamiseks. Samuti siin saab läbi viia tunde looduse käes.
Kooli territooriumil on ka veekogu, kus leidub erinevaid looma- ja taimeliike: metsorhideed, kullerkupud, veelinnud, kalad, roomajad jt).
Kool asub mere ääres vaatega sadamale jamännimetsale. "Globe"projekti" raames osa kooli territooriumist muutus looduslikuks laboratooriumiks, mida kasutatakse geograafia, bioloogia ja füüsika tundides.

Keeleõpe

Alates 1992. a koolis töötavad inglise keele süvaõppega rühmad ameerika programmi "Tomorrow school" järgi. 2005.a avati ukraina keele jakultuuri klass.

Alates 2005.a tegeleb kool eestikeelse aineõpetusega 1.-9. klassides. Esimestes klassides pakutakse õpilastele ja vanematele õppida osa aineid eesti keeles.
Iga aasta on kooli õpilased linna-, piirkondlike ja riiklike olümpiaadide, konkursside ja võistluste võitjad ja auhindade saajad. Koolis töötavad huviringid, pikapäevarühmad, viiakse läbi kooli- ja linnaüritusi: kooliteatrite festival, Fashion Time, Euroopa päev, õpilaskonverents, kooli talentide jõulufestival.

счетчик посетителей сайта contadores webcam teen