Расположение Каннука

Поселок Kannuka находился в приходе Вайвара в Вирумаа. Сегодня земли поселка находятся на территории города Силламяэ в Ида-Вирумаа. На этой территории в 1950-х был построен центр города, а в 1970-х построен жилой район города Силламяэ.
В прошлом деревня Каннука была ограничена на западе рекой Сытке, на юге - деревней Сытке, на востоке - деревней Перьятси, на севере - морем.


Kannuka asend

Kannuka oli küla Vaivara kihelkonnas Virumaal. Tänapäeval jäävad küla maad Ida-Viru maakonna Sillamäe linna territooriumile. Kannuka küla maadel on nüüdisajal 1950. aastatel ehitatud linnasüda ja 1970. aastatel ehitatud Sillamäe linna elamurajoonid.
Vanasti piirnes küla läänes Sõtke jõega, lõunas Sõtke külaga, üidas Perjatsi külaga ja põhjas merega.