Мы в ФБ
по-русски

/banners/km.gif" WIDTH="74" HEIGHT="159" border="0">

/banners/meis.png" WIDTH="150" HEIGHT="87" border="0">

Ametlik teave > Projektid > Eesti algab Sinust!

Projektid: Eesti algab Sinust!

>> Valida projekti <<

Название: Eesti algab Sinust!

Initsiatiiv "Eesti algab Sinust!" on suunatud Eesti ühiskonna lõl;imumise igakülgsele toetamisele.Tema peamisteks eesmärkideks on erineva kultuuritaustaga noorte lähendamine ja kodanikuühenduste tegevusse kaasamine, ühistegevusele rajaneva formaadi (klubiüritused) loomine, avalikkuse teadlikkuse tõl;stmine venekeelsest elanikkonnast.

Projekti raames Tallinnas, Narvas ja Tartus leiavad aset igakuiselt klubiüritused, samuti noored saavad külastada asutusi ja ettevõl;tteid ning kohtuda nende juhtidega. Korraldatakse motivatsioonikonverentse, kus esinevad edukad Eesti ühiskonna liikmed, kes tutvustavad oma eduvalemi.

Projekt:

  1. informeerib noori projekti lõl;imumisteemalisest arutelust ühiskonnas (uudised, artiklid) kodanikuühenduste, asutuste jne. poolt pakutavatest osalemis- ja enesetäiendamisvõl;imalustest.
  2. kaasab noori avalikke aruteludesse lõl;imumise teemal ja teeb nende häält avalikus ruumis kuuldavaks, tõl;stes ühiskonna teadlikkust venekeelsete muredest ja saavutustest.
  3. motiveerib noori jääma Eestisse ja täiendama ennast vastavuses sellega sh positiivne suhtumine kohalikku kultuuri ja keelde, sotsiaalsete kontaktide loomine, kodanikuühendustes kaasalöömine jne.
  4. aitab saada lahti rahvuspõl;histest negatiivsetest stereotüüpidest ning julgustab venekeelseid noori, eelkõl;ige EKRK-sid, õl;ppida rohkem tundma Eesti ühiskonda ja ennast siin realiseerima.
  5. kaasab kodanikuühenduste tegevusse ja loob foormaati (klubi), kus venekeelsed noored saavad leida oma huvidele vastavat kodanikuühendust, kellega koostööd teha.

Eesti kultuuriline mitmekesisus on Eesti tugevus. Meie ümber on tohutult palju edukaid ja toredaid rahvusvähemuste esindajaid, keda tuleb märgata.

Algatus "Eesti algab Sinust!" on projekti "Noorte lõl;imumismotivatsiooni- ja teadlikkuse tõl;stmine" osa.

Sillamäe Kannuka Kool
Geoloogia 13
Sillamäe 40233
tel/fax: (+372) 3974044
e-mail: info @ kannukakool.edu.ee või sekretar @ kannukakool.edu.ee

счетчик посетителей сайта contadores webcam teen