Мы в ФБ
по-русски
Sillamae Kannuka Kool
 
Ametlik teave

Sillamae Kannuka Kool

eKool

Sillamae

HITSA

Innove

Haridus- ja Teadusministeerium

Lasteabi 116 111

Kiusamisest vabaks!

10 Monkeys

Liikuma Kutsuva Kool

KIK

Liikluskasvatus

Kooli logopeed

Natalja Danilov - natalja.danilov@kannukakool.edu.ee

Ruum 112

Tööaeg: 08:00 - 15:00
    Kooli logopeedi peamised töövaldkonnad:
  • Õpilase suulise ja kirjaliku kõne diagnostiliste uuringute korraldamine;
  • Erinevate kõnehäirete korrigeerimine
  • Süstemaatiline koostöö kuraatorite ja lapsevanematega;
  • Vanemate nõustamine suulise ja kirjaliku kõne korrigeerimise küsimustes.

Kõnehäiretega lapse areng ja perspektiivid sõltuvad paljuski koolispetsialistidest. Logopeed näitab talle inimesuhete mitmekesisust ja avab piiramatuid suhtlemisvõimalusi.

Kõnehäire ületamine annab lapsele enesekindlust, arendab tema tunnetusvõimet. Laps nihutab suhtlemise piire nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega ning muutub emotsionaalsemaks, uudishimulikumaks ja osavõtlikumaks. Muutuvad lapse maailmavaated, tema suhted ümbritsevate iniestega. Laps muutub avatumaks, võtab rohkem uusi teadmisi vastu, tunneb end täisväärtusliku inimesena.

Sillamäe Kannuka Kool
Geoloogia 13
Sillamäe 40233
tel/fax: (+372) 3974044
e-mail: info @ kannukakool.edu.ee või sekretar @ kannukakool.edu.ee

счетчик посетителей сайта contadores webcam teen