Мы в ФБ
по-русски
Sillamae Kannuka Kool
 
Ametlik teave

Sillamae Kannuka Kool

eKool

Sillamae

HITSA

Innove

Haridus- ja Teadusministeerium

Lasteabi 116 111

Kiusamisest vabaks!

10 Monkeys

Liikuma Kutsuva Kool

KIK

Liikluskasvatus

Ametlik teave > Tugisüsteem > Psühholoog

Psühholoog

>Galina Djomina - galina.djomina@kannukakool.edu.ee

Ruum 212

Tööaeg: 08:00 - 15:00

Psühholoog aitab kaasa heade suhete kujunemisele õpilaste endi ning õpilaste ja õpetajate vahel. Loob kiusamisvaba atmosfääri, aitab ja saadab sotsiaalpsühholoogiliste raskustega õpilasi, selgitab välja ja ennetab neid raskusi.

Koolipsühholoogi ülesandeks on hinnata õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavad tegurid:

  • vaimsed protsessid;
  • isikuomadused;
  • emotsionaalne seisund;
  • psüühilise tervise probleemid;
  • suhtlemis- ja käitumisoskused.

Koolipsühholoog nõustab õpilast isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud küsimustes, arendab tunnetusprotsesse, vaimseid võimeid, käitumis- ja suhtlemisoskusi, aitab õpi- ja karjäärivalikute tegemisel, toetab õpilast ning nõustab lapsevanemaid ja kooli töötajaid kriisisituatsioonist väljatulekuks.

Lisainfo

Sillamäe Kannuka Kool
Geoloogia 13
Sillamäe 40233
tel/fax: (+372) 3974044
e-mail: info @ kannukakool.edu.ee või sekretar @ kannukakool.edu.ee

счетчик посетителей сайта contadores webcam teen