Мы в ФБ
по-русски
Sillamae Kannuka Kool
 
Ametlik teave

Sillamae Kannuka Kool

eKool

Sillamae

HITSA

Innove

Haridus- ja Teadusministeerium

Lasteabi 116 111

Kiusamisest vabaks!

10 Monkeys

Liikuma Kutsuva Kool

KIK

Liikluskasvatus

Ametlik teave > Tugisüsteem > Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog

Galina Djomina - galina.djomina@kannukakool.edu.ee

Ruum 212

Tööaeg: 08:00 - 15:00
  Kohustused:
 • Aitab kaasa lapse isiku kujunemisele ja arengule koolis, peres, last ümbritsevas võrgustikus jne.
 • Kaitseb ja esindab laste õigusi ja huvisid koolis, erinevates asutustes, kaasates vajadusel teisi kooliväliseid spetsialiste.
 • Nõustab lapsevanemaid lapse arendamise ja kasvatamise teemal. Selgitab sotsiaalseid toimetulekuoskusi takistavaid tegureid, abistades sobivamate kasvatusalaste strateegiate leidmisel ja rakendamisel.
 • Selgitab välja riskigruppi kuuluvad lapsed ja noored (raskused sotsialiseerumisega, vajab hooldust, sattus raskesse olukorda), osutab sotsiaalpedagoogilist abi ja pakub tuge.
 • Selgitab välja ja ennetab õpilaste antisotsiaalse käitumise probleeme: kuritegusid, seaduserikkumisi, alkoholi, narkootikumide ja uimstite tarvitamist, vigastusi.
 • Korraldab ja viib läbi tervislikku eluviisi toetavaid tegevusi ning erivajadustega õpilaste parandus- ja rehabilitatsioonitegevust.
 • Abistab lapsi erinevates sotsiaalsetes tegevustes, vaba aja sisustamises, õpi- ja karjääri valikute tegemisel, tööheives, taastumises.
 • Nõustab lapsevanemaid, õpetajaid ja teiste ametikohtade esindajaid.
 • Aitab kaasa õpilase isiksuse ohutusele ja psühholoogilisele mugavusele, tagab õpilase elu ja tervise kaitset.
 • Sotsiaalpedagoog konsulteerib lapse kasvatamise, tema sotsiaalse kohanemise küsimustes jm.
Detailselt >>

Sillamäe Kannuka Kool
Geoloogia 13
Sillamäe 40233
tel/fax: (+372) 3974044
e-mail: info @ kannukakool.edu.ee või sekretar @ kannukakool.edu.ee

счетчик посетителей сайта contadores webcam teen